Aktualności: Zając Borówka w Szczecinie

Ruszył nabór do nowego miejskiego żłobka, o wdzięcznej nazwie „Zając Borówka”. Placówka, która znajduje się na terenie osiedla Wrzosowe Wzgórze rozpocznie swoją działalność już w grudniu. Do żłobka jednorazowo może trafić 60 dzieci, w tym maluchy z niepełnosprawnościami.

Żłobek „Zając  Borówka” został zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola 2a (w rejonie ulicy Szosa Polska). Głównym celem realizacji inwestycji jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 60 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) ze Szczecina. Osoby te pozostają poza rynkiem pracy w związku z urodzeniem dziecka lub urlopem (macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) ze względu na konieczność pełnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna wartość projektu to blisko 4 000 000 złotych, z czego dofinansowanie wynosi 3 651 729, 11 zł.

Jednym z warunków przyjęcia dziecka do żłobka, jest podjęcie przez jego rodzica zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (02.12.2019).

Rodzice, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w  trwającej rekrutacji, mogą złożyć stosowne dokumenty w Żłobku nr 7 (ul. Podhalańska 1-3) oraz w Zespole Żłobków Miejskich (ul. Śląska 54). Czas na zgłoszenia upływa 7 listopada o godz. 14.00. Należy pamiętać, że o przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

Szczegółowe informacje, w tym wzory niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie szczecińskiego Zespołu Żłobków Miejskich.

Placówka została stworzona w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

17.10.2019