Aktualności: Bon opiekuńczy także dla jedynaków

Szczeciński Bon opiekuńczy będzie przyznawany już od pierwszego dziecka w rodzinie. Wprowadzenie zmian zaproponowanych przez prezydenta miasta, zostało przegłosowane podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Szczecin.

W celu zapewnienia opieki jak największej grupie młodych mieszkańców Szczecina, którzy nie ukończyli jeszcze 3. roku życia , prezydent Szczecina podjął decyzję o dokonaniu zmian w zasadach przyznawania tego świadczenia. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta zapadła decyzja, że bon opiekuńczy będzie przyznawany również rodzinom, które mają na utrzymaniu tylko jedno dziecko.

Dotychczas świadczenie mogło zostać przyznane osobom, które posiadają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko jest w wieku od rozpoczęcia 13 do ukończenia 36 miesiąca życia lub nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym, a drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 24 roku życia i kontynuuje naukę.

Przegłosowane zmiany dotyczą również przyjętego kryterium dochodowego na członka rodziny, które na dzień złożenia wniosku nie będą mogły przekraczać:

- kwoty 1922 zł(netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,

- kwoty 2200 zł(netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci,

- a w przypadku rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie będzie stosowane w ogóle kryterium dochodowego.

Z uwagi na rozszerzenie świadczenia dla rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko, po wejściu nowych regulacji w życie, zniesiony zostanie również obowiązek posiadania przez członków rodzin wskazanych we wniosku o przyznanie „Bonu opiekuńczego” Szczecińskich Kart Rodzinnych.

Wprowadzenie nowych rozwiązań to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców najmłodszych mieszkańców Szczecina. Dzięki zmianom zwiększy się liczba dostępnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nowe zasady wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania stosownych dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

12.09.2018

powrót