Ulgi i zniżki

Zniżki w żłobkach i przedszkolach

W ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie na drugie i kolejne dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin przysługuje ulga w wysokości:

1. 50% za drugie dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola ,
2. 75% za trzecie dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola,
3. 100% za czwarte dziecko i każde kolejne dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola.

Za pierwsze dziecko (to najstarsze) odpłatność wynosi 100%, za drugie dziecko w rodzinie (to młodsze) odpłatność wynosi 50%, za trzecie dziecko (to najmłodsze) odpłatność wynosi 25%, a za czwarte i kolejne dzieci opłaty nie pobiera się.

W przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych usytuowanych w szkołach podstawowych (z wyłączeniem klas zerowych – nie dotyczy ”zerówek”) ulgi również obowiązują.

Osoby nieposiadające Szczecińskiej Karty Rodzinnej mogą uzyskać ulgi w żłobkach miejskich i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego u dyrektora placówki ( żłobka miejskiego, przedszkola publicznego), w której przysługuje ulga. Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej oraz u dyrektorów żłobków i przedszkoli.

Dokumenty:
" Wzór oświadczenia dla rodziców / opiekunów prawnych /osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ubiegających się o ulgi w żłobkach miejskich i przedszkolach publicznych, nieposiadających SKR"  [28 KB]

http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/przyjaznyrodzinie/files/050E3092B304447AAF773A52AB86AA8B/O%C5%9AWIADCZENIE.doc


" Wzór oświadczenia dla rodziców / opiekunów prawnych /osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ubiegających się o ulgi w żłobkach miejskich i przedszkolach publicznych, nieposiadających SKR"  [109 KB]

http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/przyjaznyrodzinie/files/A92FFE52FB00447B99DFEA512B1C99B3/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf
 

powrót