Bon Opiekuńczy - najczęściej zadawane pytania

Babcia: Co z samotnym rodzicami którym karta rodzinna przy jednym dziecku nie przysługuje? To nie sprawiedliwe!!! Moja córka się uczy wzięłam na swoje barki utrzymanie wnuczki co w takiej sytuacji?
 
Odpowiedź: Warunkiem otrzymania Bonu Opiekuńczego jest między innymi posiadanie Szczecińskiej Karty Rodziny
 
Dorota: Proszę mi powiedzieć dlaczego takie wsparcie finansowe nie otrzymaja rodziny z 1 dzieckiem, czy według Pana Prezydenta rodzina 2+1 to nie rodzina? Inicjatywa bardzo szlachetna ale dlaczego wlasnie rodziny z 1 dzieckiem sa pomijane im tez przydalo by sie takie wsparcie
 
Odpowiedź: Świadczenie Bon Opiekuńczy realizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin jako zadanie fakultatywne, w oparciu o delegację wynikającą z art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie, z którą Rada Gminy może ustanowić świadczenie na rzecz rodziny w oparciu o lokalne potrzeby. Bon Opiekuńczy jest komponentem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, który kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu minimum dwoje dzieci. Jeżeli cel w postaci zmniejszonych kolejek do żłobków miejskich zostanie osiągnięty będzie to również szansa dla rodzin z jednym dzieckiem, gdyż szybciej będą mogli umieścić dziecko w żłobku miejskim. Przyjęte rozwiązanie traktować należy jako program pilotażowy, który w oparciu o prowadzone analizy w przyszłości może ulec zmianie
 
Edyta: Czy to będzie dopłata dla dzieci 3 letnich np do przedszkola prywatnego? Czy każde drugie dziecko dostanie 500zl?? Czy będą jakieś obwarowania finansowe?
 
Odpowiedź: Bon opiekuńczy jest kolejnym komponentem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie i jest programem fakultatywnym Gminy Miasto Szczecin. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie celowe na zapewnienie opieki dzieciom między 13 a 36 miesiącem życia w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u niani lub opiekuna dziennego. Więcej informacji na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
 
Stefan: Jesteśmy rodzicami dziecka, które spełnia wymagane kryteria wiekowe. Aktualnie jedynym pracującym rodzicem jestem ja, żona nie pracuje jest w trakcie poszukiwania pracy. W urzędzie pracy jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Aby jednak zaadoptować dziecko do żłobka stopniowo przed znalezieniem pracy przez żonę postanowiliśmy oddać je teraz do żłobka.
 
Odpowiedź: Bon opiekuńczy przysługuje również w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej i podejmuje aktywne poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, świadczenie jednak zostanie przyznanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 
Marcelina Gwizdoń: Witam, W jaki sposób obliczyć, czy rodzina kwalifikuje się do otrzymania bonu pod kątem kryterium dochodowego, tj. 1922 zł. Czy przypadku rodziny 2+2 kryterium dochodowe wynosi 7.688 zł netto? (4x1922 zł?). W jaki sposób wykazać dochody w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez rodziców?
 
Odpowiedź: Tak, kryterium dochodowe wylicza się poprzez dodanie dochodu netto uzyskanego w 2014 r. przez rodziców następnie należy go proporcjonalnie podzielić przez liczbę wszystkich domowników. W tym roku brane są pod uwagę będą dochody uzyskane w 2014 r. do obliczenia dochodu należy wykorzystać PIT składany w US, jeżeli nie pamiętają Państwo bądź zgubili ten dokument w SCŚ powinni Państwo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z US o dochodach uzyskanych w 2014 roku. Szczecińskie Centrum Świadczeń w porozumieniu z Urzędem Skarbowym zweryfikuje Państwa dochód. Ponadto w przypadku uzyskania lub utraty dochodu w roku 2015 brany będzie pod uwagę dochód uzyskany lub utracony zgodnie z art. 5 ust. 4-4b ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
Ewa Kępka: Czy o bon opiekuńczy mogą wnioskować rodzice, których dziecko uczęszczać będzie, lub uczęszcza do niepublicznego przedszkola? czy istnieje wykaz placówek, które objęte są programem dofinansowania dla rodziców?
 
Odpowiedź: Rodzice, których dziecko uczęszczać będzie do niepublicznego przedszkola otrzyma prawo do korzystania ze świadczenia tylko w sytuacji, gdy w umowie będzie zapis dotyczący umieszczenia dziecka w grupie żłobkowej w przeciwnym wypadku świadczenie nie zostanie przyznane, a przedszkole prowadzące grupę żłobkową posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego Prezydenta Miasta Szczecin.Rejestr dostępny jest na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50630.asp  oraz http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50631.asp  Z budżetu Gminy Miasto Szczecin do przedszkoli niepublicznych obejmujących opieką dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia przekazywane są comiesięczne dotacje w wysokości 497,37 zł na jedno dziecko.
 
Ewa Balcerak: Czy można skorzystać z bonu, kiedy dzieckiem opiekuje się osoba spokrewniona, a dokładniej babcia będąca na emeryturze? Oczywiście zakładając zatrudnienie takiej osoby.
 
Odpowiedź: Tak, jednak należy w tym celu podpisać z babcią umowę uaktywniającą i zgłosić ja do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tam również mogą Państwo uzyskać więcej informacji.
 
Sylwia: Jakie załączniki dokładnie muszą być dołączone do wniosku? Kiedy będą wypłacane pierwsze swiadczenia?
 
Odpowiedź: Na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl oraz www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce podstawa prawna dostępne jest Zarządzenie 436/15 Prezydenta miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2015 r., w którym dostępne są wzory formularzy oświadczeń i wniosków związanych ze świadczeniem pieniężnym Bon opiekuńczy dodatkowych informacji udziela Szczecińskie Centrum Świadczeń odpowiedzialne za realizacji przedmiotowego zadania. Pierwsze wypłaty będą dokonywane w styczniu 2016 roku.
 
Magda: Kiedy należy zrezygnować z kolejki do żłobka - na etapie składania wniosku czy dopiero po pozytywnej decyzji przyznania bonu.
 
Odpowiedź: Składając wniosek o przyznanie Bonu Opiekuńczego należy dołączyć stosowne oświadczenie. Jednym z nich jest oświadczenie o treści: - w odniesieniu do dziecka, na które częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki będzie przyznany Bon Opiekuńczy, nie będzie w okresie pobierania tego świadczenia oczekiwać na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin i nie zostanie umieszczone w takim żłobku lub niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna, w ramach miejsc o obniżonej odpłatności w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 
Anna Ł-D: Jesteśmy rodzicami mieszkającymi, pracującymi i rozliczającymi się w Szczecinie. Mamy dwóch synów: starszy (ur. 2011r.), który uczęszcza do PP nr 1 (posiada specjalne potrzeby nauczania - afazja motoryczna mowy oraz młodszy (ur. w 2013r.), który obecnie nie uczęszcza do żadnej placówki. Chcielibyśmy skorzystać z programu BON OPIEKUŃCZY, jednak jest jedno "ale". Jak pisałam, pracuję na umowę
 
Odpowiedź: Bon Opiekuńczy przysługuje rodzicom, którzy są zatrudnieni lub wykonują inna pracę zarobkową. Istotną sprawą jest umieszczenie młodszego dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani i wraz z kompletem dokumentów należy przedstawić kopię zawartej umowy na świadczenie opieki nad tym dzieckiem.
 
Barbara: Czy do dochodu od którego uzależnione jest uzyskanie bonu opiekuńczego wliczany jest zasiłek macierzyński otrzymany z ZUS w okresie styczeń-październik 2015r?
 
Odpowiedź: Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Proponujemy kontakt ze Szczecińskim Centrum Świadczeń w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 
Beata: Rozumiem, że ja pracująca na 3/4,mająca dziecko ur.2002 nie otrzymam owych 500 zł. Nie otrzymuje alimentów ani od ojca dzieci ani z Funduszu Alimentacyjnego .Nasz dochód wynosi 880 zł na osobę w rodzinie.
 
Odpowiedź: Bon Opiekuńczy jest dofinansowaniem celowym przeznaczonym na zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 13 do ukończenia 36 miesiąca życia.Bon opiekuńczy jest kolejnym komponentem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie i jest programem fakultatywnym Gminy Miasto Szczecin. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie celowe na zapewnienie opieki dzieciom między 13 a 36 miesiącem życia w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u niani lub opiekuna dziennego. Więcej informacji na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
 
Paweł_DW: 2014 r. byłem mieszkańcem Polic, w 2015 r. mieszkam już w Szczecinie i tutaj będę opłacał podatek. Czy mogę ubiegać się o bon?
 
Odpowiedź: Jednym z głównych warunków do spełnienia jest zamieszkanie w Szczecinie, jeśli spełni Pan wszystkie inne wymagania będzie Pan uprawniony do uzyskania Bonu Opiekuńczego.
 
Magda: Czy do wniosku składanego w grudniu mozna załączyć kopie umowy z nianią zawartą np. 15.12.15 ale z terminem rozpoczęcia pracy 1.01.16.? Czy taka umowa będzie spełniała wymogi?
 
Odpowiedź: Tak, ale rodzice muszą zgłosić nianię do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 
Bartosz: W uchwale nie ma mowy o przedszkolach niepublicznych, a w Szczecinie są takie które świadczą opiekę nad dziećmi w wieku 2 lat. Czy to oznacza, że rodzice 2-latków objętych opieką przedszkola niepublicznego, nie mają prawa do bonu opiekuńczego mimo znanych problemów z miejscem zarówno w państwowych jak i prywatnych żłobkach?
 
Odpowiedź: Rodzice, których dziecko uczęszczać będzie do niepublicznego przedszkola otrzyma prawo do korzystania ze świadczenia tylko w sytuacji, gdy w umowie będzie zapis dotyczący umieszczenia dziecka w grupie żłobkowej w przeciwnym wypadku świadczenie nie zostanie przyznane, a przedszkole prowadzące grupę żłobkową posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Rejestr dostępny jest na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50630.asp
 
Ewa: Za jaki okres (rok?) brany jest pod uwagę dochód aby wypłacić bon rodzinny od stycznia 2016r?
 
Odpowiedź: W tym roku wyjątkowo pod uwagę będą brane dochody uzyskane w 2014 roku, ponadto w przypadku uzyskania lub utraty dochodu w roku 2015 brany będzie pod uwagę dochód uzyskany lub utracony zgodnie z art. 5 ust. 4-4b ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
Anna Ł-D: Za jaki okres należy liczyć dochód na jednego członka rodziny? np. za ostatni miesiąc? biorąc pod uwagę ostatni PIT (w tym przypadku za 2014r.)? czy może jest jakaś inna metoda?
 
Odpowiedź: Dochód rodziny za rok 2014 należy proporcjonalnie podzielić na wszystkich członków rodziny. Jeżeli będą mieli Państwo problem z określeniem swoich dochodów uzyskanych w 2014 roku wówczas należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, wówczas Szczecińskie Centrum świadczeń działając w porozumieniu z US zweryfikuje państwa dochód uzyskany w danym okresie.
 
Magda: Czy każdy kto złoży dobrze wypełniony wniosek i spełnia kryteria - otrzyma możliwość korzystania z bonu? Czy sa jakieś limity i będzie obowiązywała zasada "kto pierwszy ten lepszy"?
 
Odpowiedź: Bonem zostaną objęte wszystkie rodziny, które będą spełniały warunki niezbędne do jego uzyskania.
 
joanna: Czy jako mama dziecka, które obecnie ma 10 miesięcy mogę złożyć wniosek o taki bon po ukończeniu przez niego 12 miesiąca? Obecnie pracuje na pól etatu i w ciagu dnia to ja zajmuję się dzieckiem?
 
Odpowiedź: Bon opiekuńczy jest przyznawany po ukończeniu przez dziecko 13 miesiąca życia w związku z czym o przyznanie przedmiotowego świadczenia powinna Pani wnioskować w momencie uzyskania przez dziecko odpowiedniego wieku.
 
maria: prośba o wykaz placówek(bon opiekuńczy)na prawobrzeżu
 
Odpowiedź: Prezydent Miasta Szczecin prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych, który jest dostępny na stronie http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50630.asp oraz http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50631.asp  rejestr jest aktualizowany na bieżąco
 
Ola82: Moja córka w sierpniu 2016r skończy rok.Kiedy mogę składać wniosek o bon?Będę chciała do opieki nad córka zatrudnić babcie dziecka.W jaki sposób spisać umowę,gdzie ja przedstawić?Osoba ta ma 58lat czy będę musiała płacić za mia podatek i ZUS?
 
Odpowiedź: W przypadku jeżeli Pani córka skończy rok np. 5 sierpnia może Pani wnioskować o przyznanie świadczenia dopiero w sierpniu, jednak zostanie ono przyznane na okres niepełnego miesiąca w tym przypadku tj. od 5 sierpnia do 31 sierpnia i będzie stosunkowo pomniejszony. Kolejny wniosek o przyznanie Bonu będzie Pani musiała złożyć we wrześniu. Zatrudniając jakąkolwiek osobę w postaci niani powinna Pani podpisać z nią umowę uaktywniającą oraz zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z Urzędem Skarbowym rozlicza się osoba świadcząca usługi w tym przypadku jest to niania, która we własnym zakresie wylicza wysokość opłacanych składek, rodzic nie ma obowiązku płacenia podatku za nianię.
 
Semiramiss: Dlaczego jest taka dyskryminacja rodzin z jednym dzieckiem? Ja mam problem bo zarabiamy z mężem niewiele,mamy jedno dziecko, kredyt hipoteczny i inne opłaty, musze wrócić do pracy ,nie stać mnie na zlobek prywatny a do państwowego nie ma szans by dziecko się dostało- jak tu żyć? Dlaczego jest takie nierówne traktowanie wszystkich szczecinian?
 
Odpowiedź: Świadczenie Bon Opiekuńczy realizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin jako zadanie fakultatywne, w oparciu o delegację wynikającą z art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie, z którą Rada Gminy może ustanowić świadczenie na rzecz rodziny w oparciu o lokalne potrzeby. Bon Opiekuńczy jest komponentem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, który kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu minimum dwoje dzieci. Jeżeli cel w postaci zmniejszonych kolejek do żłobków miejskich zostanie osiągnięty będzie to również szansa dla rodzin z jednym dzieckiem, gdyż szybciej będą mogli umieścić dziecko w żłobku miejskim. Przyjęte rozwiązanie traktować należy jako program pilotażowy, który w oparciu o prowadzone analizy w przyszłości może ulec zmianie.
 
Agnieszka: Czy trzeba mieć stały meldunek w Szczecinie czy wystarczy meldunek czasowy?
 
Odpowiedź: Wystarczy adres zamieszkania w Szczecinie
 
k&m: Co w przypadku kiedy są spełnione wszystkie kryteria prócz tego w którym chodzi o rozliczanie pitu w szczecinie... otóż chodzi o to, że jedno z rodziców pracuje w szczecinie a drugie nie (praca związku granicą. w związku z związku tym ? Czy tacy rodzice mają szansę na otrzymanie bonu opiekuńczego?
 
Odpowiedź: W celu przyznania Bonu rodzice musza łącznie spełnić warunek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym jeżeli uzyskują dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Piotr Ostrowski: Czy urlop macierzyński rodzica jest przeszkodą w otrzymaniu bonu opiekuńczego 500 zł?
 
Odpowiedź: Nie, w obecnym stanie prawnym osobie będącej na urlopie macierzyńskim spełniającej wymagania opisane w §1 uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. przysługuje prawo do świadczenia pieniężnego Bon Opiekuńczy.
 
Magda: Z mężem mamy dwoje dzieci, syn ma 5,5 roku a córka 2,5 roku. Syn chodzi do PPrzedszkola a córeczką w czasie gdy jesteśmy z mężem w pracy zajmuje się nasza sąsiadka która opiekuje się swoją córką. Nie prowadzi własnej działalności i nie ma statusu legalnie pracującej niani. W cenę wchodzi opieka córki, odbiór syna z przedszkola przed 17, do 17 pracujemy z mężem i nie jesteśmy w stanie go odebrać wcześniej. Nie stać nas na opłacenie klubiku czy żłobka i dodatkowo za wynajęcie kogoś do odbierania syna z przedszkola.Czy w takim przypadku należałby nam się taki bon?
 
Odpowiedź: Do ukończenia przez córkę 36 miesięcy lub 48 miesięcy w przypadku przeszkód w objęciu dziecka opieką przedszkolną może Pani skorzystać z Bonu Opiekuńczego na podstawie zawartej umowy uaktywniającej z nianią, którą może być np. wskazana przez Panią osoba. Oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków. Nie tylko żłobki i kluby dziecięce mogą świadczyć opiekę nad małymi dziećmi, przyjaznym rozwiązaniem jest zatrudnienie niani.
 
Katarzyna: W jaki sposób będzie wypłacane świadczenie za bon opiekuńczy, czy będzie to w formie refundacji do żłobka, czy na konto uprawnionego do pobierania bonu?
 
Odpowiedź: Świadczenie pieniężne wypłacane jest na konto wskazane we wniosku
 
Bogusława Grymińska: Od kiedy można sładać wnioski?Jak dziecko się dostanie do żłobka publicznego to można też się starać o bon opiekuńczy?
 
Odpowiedź: Wnioski można składać od 15.12.2015 r. Gmina w postaci dofinansowanie celowego przeznaczonego na legalne zatrudnienie niani lub dopłatę do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub niani dąży do wsparcia rodziców w procesie aktywizacji zawodowej. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli dziecko przebywa w żłobku publicznym - gdzie, rodzic ponosi odpłatność za pobyt dziecka w żłobku o obniżonej wysokości. Warunkiem przyznania świadczenia jest rezygnacja z ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym finansowanym z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 
Katarzyna: Czy jeżeli wniosek złożę w pierwszym tygodniu stycznia 2016 to czy będzie przyznane świadczenie za styczeń?
 
Odpowiedź: Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10-ego stycznia 2016 r świadczenie wypłacone będzie do końca stycznia. W przypadku złożenia wniosku po 10 stycznia, świadczenie wypłacone będzie do końca lutego z wyrównaniem za styczeń
 
Emilia: Czy niania może być zatrudniona na niepełny etap, np kilka razy w tygodniu,czy musi to być pełen etat ?
 
Odpowiedź: Niania jest zatrudniana na umowę uaktywniającą do której mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenia. Od rodzica zależy zakres usług świadczonych przez nianię, czas i miejsce świadczenia opieki.
 
iwona: Dlaczego przyznanie bonu opiekunczego jest uwarunkowane iloscia dzieci?nie rozumiem tego,to co ?rodzice ktorzy maja 1 dziecko sa gorsi bo np.z jakis przyczyn nie moga miec 2 dziecka,maja byc pozbawieni mozliwosci otrzymania,,prezentu,, od panstwa? A co z rodzicem ktory samotnie wychowuje dziecko,1 dziecko?dlaczego nie moze otrzymac pomocy od miasta?Przeciez takie dzieci tez potrzebuja lepszych warunkow rozwoju,a czesto takiego rodzica nie stac na doplate do niani,czy umieszczenie dziecka w zlobku prywatnym.To tak jakby dyskryminowac dziecko za to ze jest jedynakiem.Dziekuje
 
Odpowiedź: Świadczenie Bon Opiekuńczy realizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin jako zadanie fakultatywne, w oparciu o delegację wynikającą z art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie, z którą Rada Gminy może ustanowić świadczenie na rzecz rodziny w oparciu o lokalne potrzeby. Bon Opiekuńczy jest komponentem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, który kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu minimum dwoje dzieci. Jeżeli cel w postaci zmniejszonych kolejek do żłobków miejskich zostanie osiągnięty będzie to również szansa dla rodzin z jednym dzieckiem, gdyż szybciej będą mogli umieścić dziecko w żłobku miejskim. Przyjęte rozwiązanie traktować należy jako program pilotażowy, który w oparciu o prowadzone analizy w przyszłości może ulec zmianie.
 
Monika: Jeśli babcia opiekuje się dzieckiem na emeryturze, dlaczego musi się zgłaszać do zusu?
 
Odpowiedź: Jeżeli chcą Państwo uzyskać świadczenie, musicie spełniać określone warunki.
 
Monika: Jeśli babcia opiekuję się dzieckiem, dlaczego musi zgłosić się do zusu?
 
Odpowiedź: Jeżeli chcą Państwo uzyskać świadczenie, musicie spełniać określone warunki
 
Katarzyna: Czy są już jakieś plany ad. długości udzielania świadczenia. Czy planowany jest tylko rok 2016 czy planowana jest kontynuacja na przyszłe lata? Na jak długo?
 
Odpowiedź: Świadczenie Bon Opiekuńczy wynika z uchwały podjętej przez Radę Miasta Szczecin, w której nie został określony graniczny okres jej obowiązywania. Planowane jest ciągłe realizowanie uchwały bez ograniczenia czasowego.
 
Mateusz: Czy można starać się o BON jeżeli dziecko urodzi się w marcu 2016. Starsze dziecko spełnia kryterium 12-36 miesięcy. Po urodzeniu żona przejdzie na roczny urlop rodzicielsko-macierzyński i będzie pobierała 80% pensji. Ja mam umowę o pracę. Co w takiej sytuacji?
 
Odpowiedź: Konieczne jest spełnienie warunku dwojga dzieci w rodzinie z których co najmniej jedno ma ukończony 12 miesiąc życia
 
Karolina: Jak wygląda sprawa gdy jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą a drugie ma umowę o pracę jak wówczas liczone jest kryterium dochodowe
 
Odpowiedź: Kryterium dochodowe jest liczone na podstawie oświadczenia o dochodach uzyskanych w 2014 roku, w tym celu należy zsumować Państwa dochód i podzielić proporcjonalnie przez liczbę wszystkich mieszkańców. Specjalny druk o dochodach wypełnia się w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej natomiast pozostali przedsiębiorcy rozliczają się na zasadach ogólnych. Na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl  lub www.swiadczenia.szczecin.pl  w zakładce podstawa prawna dostępne jest Zarządzenie 436/15 Prezydenta miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2015 r., w którym dostępne są wzory formularzy oświadczeń i wniosków związanych ze świadczeniem pieniężnym Bon opiekuńczy. Dodatkowych informacji udziela Szczecińskie Centrum Świadczeń odpowiedzialne za realizacji przedmiotowego zadania.
 
Anna: Na jak długo powinna być zawarta umowa z nianią, by móc ubiegać się o bon?
 
Odpowiedź: To zależy od woli rodziców, jednak świadczenie przyznane jest na okres na który została zawarta umowa.
 
Helena: Jestem mieszkańcem Szczecina, czy mogę zrealizować BON opiekuńczy w żłobku w ościennej gminie np. w Przecławiu?
 
Odpowiedź: Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenie Bon opiekuńczy jest posiadanie aktywnej Szczecińskiej Karty Rodzinnej przez wszystkich członków rodziny wskazanych we wniosku. Po spełnieniu tego warunków oraz innych, wskazanych w Uchwale Nr XI20715 Rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego Bon opiekuńczy dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, będzie Pan mógł zrealizować powyższe świadczenie.
 
Katarzyna: Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 stycznia 2016 to czy świadczenie będzie przyznane pełne (500 zł)za styczeń?
 
Odpowiedź: Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10-ego stycznia 2016r., a umowa zostanie zawarta 1-ego stycznia 2016r. świadczenie będzie wypłacone w pełnej kwocie
 
Ania: Wypłata świadczenia jest do sierpnia? Potem znów trzeba złożyć wniosek?
 
Odpowiedź: Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10-ego września 2016 r. świadczenie będzie wypłacone do końca września 2016 r. natomiast jeżeli wniosek zostanie złożony po 10 września 2016 r. świadczenie będzie wypłacone w październiku 2016 r. z wyrównaniem za wrzesień 2016 r.
 
Mateusz Pilarski: Czy już teraz mogę złożyć wniosek o bon, wiedząc że w marcu urodzi nam się drugie dziecko? Żona jest na zwolnieniu lekarskim, po urodzeniu skorzysta z rocznego urlopu macierzyńsko-rodzicielskiego. Pierwsze dziecko spełnia kryteria 12-36 miesięcy. Pozdrawiam,
 
Odpowiedź: Bon opiekuńczy jest przyznawany po ukończeniu przez dziecko 13 miesiąca życia w związku z czym o przyznanie przedmiotowego świadczenia powinni Państwo wnioskować w momencie uzyskania przez dziecko odpowiedniego wieku.
 
Emilia: Czy wniosek można złożyć w dowolnym okresie? mąż pracuje, ja obecnie nie mam pracy co w przypadku gdy po 3 miesiącach nie znajdę jeszcze pracy, czy ponownie można złożyć po znalezieniu mojej pracy?
 
Odpowiedź: Bon opiekuńczy przysługuje również w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej i podejmuje aktywne poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, świadczenie jednak zostanie przyznanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.Po podjęciu zatrudnienia można ponownie wnioskować o przyznanie świadczeniapieniężnego Bon opiekuńczy.
 
Kama: Jestem mamą 2 dzieci 6,5 i 3,5 rozumiem, ze nie kwalifikuje się do tego aby otrzymać taki bon?
 
Odpowiedź: Bon Opiekuńczy przyznawany jest do chwili ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia. Jednakże rodzic może uzyskać świadczenie do ukończenia przez dziecko 48 miesiąca życia pod warunkiem złożenia oświadczenia o występujących przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym z podaniem powodu.
 
Katarzyna: Czy wniosek oraz załaczniki do wniosku sa dostępne w wersji elektronicznej?
 
Odpowiedź: Tak, dostępne są na stronach internetowych:www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl, www.swiadczenia.szczecin.pl
 
bw: Czy jezeli przedszkole (chodzi o grupę żłobkową) nie jest wpisane na listę żłobków a świadczy opiekę nad 2 latkami oznacza to że robi to niezgodnie z prawem? Nie wiem jak inaczej wytłumaczyć brak bonu na taką formę opieki... Przecież wszyscy wiemy jaki jest problem zarówno z państwowymi jak i prywatnymi żłobkami...
 
Odpowiedź: Sprawy związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach reguluje ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Podmiot prowadzący taką działalność musi uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta.Natomiast, zgodnie z ustawą o systemie oświaty do przedszkoli mogą być przyjmowane dzieci w wieku poniżej 3 lat.Z budżetu Gminy Miasto Szczecin do przedszkoli niepublicznych obejmujących opieką dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia przekazywane są comiesięczne dotacje w wysokości 497,37 zł na jedno dziecko.
 
Anna Ł-D: Moje pytanie zostało ucięte, dlatego dopytam jeszcze raz: Ja i mąż pracujemy, mamy 2 dzieci, jedno nie ma 36 m-cy. Ja oprócz pracy (gdzie odprowadzam WSZYSTKIE składki na ZUS), jestem też w innym miejscu na urlopie wychowawczym. Jest to urlop z którego Państwo nie płaci mi żadnych świadczeń (składki na ZUS opłacam sama z wcześniejszej umowy)
 
Odpowiedź: Bon Opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli rodzice korzystają z urlopu wychowawczego
 
Patryk: Mam noworodka i dziecko dwuletnie. Rozumiem, że mogę ubiegać się o BON na starsze dziecko, tak?
 
Odpowiedź: Tak, oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków.