Korzyści z udziału w programie

Co zyskają Beneficjenci programu?

  1. Ulgi w lokalnym transporcie zbiorowym dla dzieci i rodziców, w tym bilety miesięczne i trzymiesięczne za symboliczną złotówkę dla uczniów szkół podstawowych;
  2. Ulgi w miejskich instytucjach kultury (np. Filharmonii Szczecińskiej, Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek „Pleciuga”, Muzeum Techniki i Komunikacji , Szczecińska Agencja Artystyczna) oraz na basenach (MOSRiR, ZSO Nr 3, SP Nr 51 i 55, CKS oraz „Arkonka” );
  3. Ulgi, zniżki i oferty bezpłatne sektora prywatnego, którzy zawarli  z Gminą Miasto Szczecin porozumienia o współpracy przy realizacji Programu - z zakresu zdrowia, transportu, kultury i rozrywki, urody, edukacji, gastronomii, sportu, turystyki, wypoczynku i innych.

Ponadto posiadacze Szczecińskiej Karty Rodzinnej mogą:

1. Korzystać z ulg i zniżek za pobyt (drugiego i kolejnego) dziecka w żłobku lub/oraz przedszkolu;

2. Wypożyczyć darmowo podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w przypadku rodzin z trójką dzieci i więcej;

3. Korzystać ze świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" w kwocie do 500 zł miesięcznie przeznaczonego na wybraną przez rodziców formę opieki nad dzieckiem, zgodnie z Uchwałą Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. W. Zach. z 2015 r., poz. 3798)