Aktualności: Bon „Alzheimer 75” – wnioski od 8 marca

Od 8 marca br. w Szczecińskim Centrum Świadczeń przyjmowane będą wnioski od opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W tym roku będzie można uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 3000 złotych.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, którego głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Ideą wprowadzenia Bonu było inicjowanie odejścia od modelu opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia Opiekuna. Szczecin był pierwszym z polskich miast, które zdecydowało się na udzielanie tego typu wsparcia swoim mieszkańcom.

W roku 2021 wnioski będą przyjmowane od 8 marca do 30 listopada w Szczecińskim Centrum Świadczeń w dwóch punktach:

• W głównej siedzibie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12;
• W filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie trzech transzach po 1.000 zł każda:

  1. I transza – wypłacana od dnia 10.05.2021 r. do dnia 31.05.2021r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia 2021 r.;
  2. II transza – od dnia 10.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.– Opiekunom, którzy złożyli wniosek w terminie do 31 sierpnia 2021 r. i zostaną zakwalifikowani do uzyskania świadczenia oraz Opiekunom, którzy złożyli wniosek w terminie wskazanym w punkcie 1 i uzyskali prawo do świadczenia, a ich sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie;
  3. III transza – od dnia 10.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.– Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I lub II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2021r.

W celu otrzymania Bonu Opiekunowie muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek. Należy do niego dołączyć:

  1. zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, informujące iż senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej.
  2. Opiekunowie muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób chorujących na Alzheimera na terenie Szczecina.
  3. dowód ustanowienia prawnej opieki nad Seniorem, jeśli w tym zakresie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego sądu dla Opiekunów.

Osoby, które korzystały ze świadczenia w ubiegłym roku muszą ponownie złożyć wnioski zastrzeżeniem, iż zaświadczenia lekarskie dołączane do dokumentów zachowują ważność.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.swiadczenia.szczecin.pl.

08.03.2021