Aktualności: Rekrutacja do żłobków 2021/2022


W  Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie trwają przygotowania do majowego naboru do placówek, który związany jest z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.


Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2021 r.: 705 miejsc.


Liczba wolnych miejsc w poszczególnych szczecińskich żłobkach miejskich od 1 września 2021 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka"
ul. Żaglowa 16
(Dąbie)
42 miejsca

Żłobek nr 2 „Słoneczko"
ul. Kostki Napierskiego 6c
(os. Słoneczne)
99 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek"
ul. Włościańska 3
(Pomorzany)
67 miejsc

Żłobek nr 5 „Biedronka"
ul. K. Królewicza 69
(Niebuszewo)
60 miejsc

Żłobek nr 6 „Muchomorek"
ul. Mazowiecka 11/12
(Centrum)
94  miejsca

Żłobek nr 7 „Jarzębinka"
ul. Podhalańska 1-3
(Centrum)
93 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki"
ul. Niedziałkowskiego 49
(Centrum)
170 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku"
ul. Brytyjska 19
(Warszewo)
80 miejsc

 

Harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

- 7 maja  2021 r. od godz. 9:00
W żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje będzie można również uzyskać u dyrektora danego żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.

 

- od 7 do 21 maja 2021 r.

Codziennie w godzinach 9-14 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do placówek. W tym terminie rodzice powinni potwierdzić gotowość do skorzystania z przyznanego dziecku miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2021/2022

 

Dokumenty:

Rodzice, których dziecko zostanie wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

- zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,

- oświadczenie o zamieszkaniu,

- oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

10.03.2021