Aktualności: SBO 2022: Głosuj w domu i w plenerze

SBO 2022: Głosuj w domu i w plenerze

 

W nadchodzący weekend i Mikołajki mieszkańcy, którzy nie oddali jeszcze swoich głosów na projekty w tegorocznej edycji SBO będą mogli to zrobić również podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego!

Przypominamy. To już ostatnia szansa na wybór i oddanie swoich głosów na projekty SBO. W tym roku mieszkańcy naszego miasta mogą wybierać spośród 114 projektów, które znajdują się na liście do glosowania (23 ogólnomiejskie, 91 lokalnych). 

Głosowanie trwa tylko do 7 grudnia do godz. 9.00.

Głosujemy!

W głosowaniu, w formie elektronicznej lub papierowej, może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Jak głosujemy?

Głosowanie na projekty odbywa się:

  1. W formie elektronicznej:

Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu.

www.sbo.szczecin.eu

  1. W formie papierowej:

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem papierowych kart, które po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w  Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40.

Wypełnioną kartę do głosowania można także dostarczyć do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną na adres Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu na adres: ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2022.

O zachowaniu terminu głosowania decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

Punkty do głosowania organizowane przez urząd:

  1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
  2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkty do głosowania organizowane w ramach Akademii SBO:

  1.   4-5.12.2021, godz.12:00-18:00 - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy
  2.   12.2021 r. godz. 15:00-20:00 - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Do dyspozycji Mieszkańców jest również BUDŻETOBUS.

UWAGA! Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

2 głosy na projekty ogólnomiejskie,

3 głosy na projekty lokalne.

Pamiętaj! Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy.

Żeby głosowanie było ważne musisz oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji - można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA W PRZYPADKU:

(Najczęściej popełniane błędy)

- braku wymaganych podpisów,

- niewypełnienia obowiązkowych pól,

- braku znaku „X” przy wybranych projektach,

- wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,

- oddania większej ilości głosów na jeden projekt,

- adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,

- dane są nieczytelne, 

- numer PESEL jest niepoprawny. 

Zagłosować można tylko jeden raz! W przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów - do wyczerpania puli środków w danym obszarze.

Zapraszamy!

Zobacz listę projektów, dowiedz się więcej na temat SBO 2022 oraz sprawdź harmonogram BUDŻETOBUSA na: sbo.szczecin.eu

03.12.2021