Aktualności: Trwa nabór do klubów dziecięcych

Przypominamy o trwającym naborze dzieci do 4 nowych klubów dziecięcych, które niebawem powstaną w naszym mieście. Za sprawą unijnego projektu, dzięki któremu rodzice setki maluchów będą mogli wrócić do pracy.

Utworzenie czterech publicznych klubów dziecięcych to kolejne działanie Miasta, którego celem jest stworzenie jeszcze większej liczby miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Umożliwi to podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy minimum setce rodziców lub opiekunów najmłodszych mieszkańców Szczecina.

W ramach projektu, stworzonych zostanie 100 nowych miejsc opieki. Część z nich zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Nowe placówki powstaną w następujących miejscach: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce. Rekrutacja potrwa do 31 lipca br.

Jednocześnie, w szczecińskim Zespole Żłobków Miejskich trwa również rekrutacja na stanowiska opiekunów dziecięcych.

Osoby zainteresowane tego typu zatrudnieniem powinny m.in. posiadać wykształcenie wyższe (opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo) lub co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3 (kurs na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 280 godzin).

Kandydaci powinni przesłać swoje CV na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.plwraz z kserokopią dyplomu/certyfikatu ukończonego kursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 91 434 16 16.

13.07.2021