Aktualności: Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów

Od dziś szczecińscy uczniowie posiadający Szczecińską Kartę Aglomeracyjną lub Szczecińską Kartę Rodzinną mogą korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy uczeń musi posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze kart muszą zgłosić się do punktu personalizacji kart (POK; lista punktów dostępna jest TUTAJ), aby nadane im zostały specjalne uprawnienia. Przypominamy, że brak karty oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów.

Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem kartę można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, jednak pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wydawać je od ręki. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Miasta i programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, niezależnie od wieku, mogą podróżować za darmo na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Należy pamiętać o tym, że sama legitymacja szkolna nie upoważnia do darmowego przejazdu!


DARMOWE PRZEJAZDY KROK PO KROKU

Uprawnienia dotyczące darmowych przejazdów szczecińską komunikacją miejska, wydawane są na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Adres zamieszkania Szczecin lub inna miejscowość Gminy, która przystąpiła do Projektu (informacje, która gmina przystąpiła do Projektu wraz z wykazem miejscowości, które znajdują się na terytorium danej gminy będziemy przekazywać na bieżąco po podpisaniu przez gminę porozumienia z Gminą Miasto Szczecin oraz umowy z ZDiTM). Na tą chwile ulga dotyczy mieszkańców Szczecina i Gminy Police.

Uprawnienie nadawane są na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja,

Nowe karty wyrabiane są na podstawie wniosku wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wyrabianie nowych kart oraz zmiana uprawnień do ulgi odbywa się w Punktach Obsługi Klienta: Police, Brama Portowa, Turzyn, Klonowica, Kołłątaja, Pl. Rodła, Słoneczne pętla, Turkusowa pętla. Wnioski o wyrobienie nowej karty można również składać w kasach biletowych innych niż POK z odbiorem po upływie 5 dni kalendarzowych.

 

UPRAWNIENIE DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA DZIECI OD 0 do 8 lat

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin NR XXXVII/1083/18 „dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka ( np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty itp.).

Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabiamy żadnych kart.

03.09.2018