Aktualności: Czy ojczysty musi być czysty?

grafika: Aleksandra Szwajda

grafika: Aleksandra Szwajda

Rusza projekt „FiKa na języku”, czyli cykl spotkań ukazujących piękno polszczyzny z perspektywy językoznawczej, filozoficznej oraz wydawniczej. Prowadzić je będą językoznawczyni prof. Ewa Kołodziejek, filozofka Katarzyna Ciarcińska oraz właścicielka księgarni „FiKa” Małgorzata Narożna. Spotkanie inaugurujące inicjatywę odbędzie się 15 września w Technoparku Pomerania. Transmitowane będzie także na żywo w mediach społecznościowych.

- Celem naszych spotkań jest rozwijanie umiejętności i estetyki komunikacji, w czym pomaga wiedza o języku oraz dobra literatura. Uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu językoznawstwa, ale także dowiedzą się, w jakich tekstach literackich i nowościach wydawniczych szukać dalszej wiedzy – mówi Małgorzata Narożna z księgarni „FiKa”.

Pięć spotkań w ramach cyklu „FiKa na języku” poprowadzi prof. dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego – znana językoznawczyni, autorka felietonów „Językowa corrida”, znawczyni lingwistyki kulturowej, języka subkultur oraz ortografii i interpunkcji, a także propagatorka kultury języka polskiego, która sprawuje opiekę merytoryczną nad projektem. Tematyka spotkań obejmować będzie przeróżne, ciekawe zagadnienia językowe jak m.in.: Co czas robi z językiem? Czy język ojczysty musi być czysty? Czy obce słowa „zachwaszczają” polszczyznę? Co ma wspólnego makaronizm z makaronem? Synonimy, antonimy, eponimy, chrematonimy – trudne nazwy ważnych słów. O slangu i innych odmianach języka. Czy każda grupa społeczna ma odrębny język? Po co nam przysłowia i frazeologizmy?

Jednocześnie na facebookowym profilu oraz kanale YouTube księgarni „FiKa” odbywać się będą spotkania online prowadzone przez filozofkę Katarzynę Ciarcińską, która z perspektywy filozofii języka omówi m.in. teorie aktów mowy, teorie gier, epistemologię, wpływ społeczny języka czy teorie znaczeń. Z kolei księgarka Małgorzata Narożna przedstawiać będzie najciekawsze i najbardziej intrygujące pod względem językowym nowości wydawnicze.

Projekt ma przyczynić się do poprawy estetyki rozmowy uczestników, zaznajomić ich z procesami i mechanizmami językowymi, rozbudzić w nich językową ciekawość, a także sprawić, by uznali dobrą książkę za przedmiot, po który warto sięgać codziennie.

- Chętnie angażujemy się w inicjatywy promujące edukację i rozwój kulturowy, bo wrażliwość, logiczne myślenie czy  - jak tutaj - dbałość o  kulturę języka to potrzebne w biznesie umiejętności - mówi Jakub Gibowski z Technoparku Pomerania. - Szczególnie ważne są w komunikacji biznesowej - teksty na stronach internetowych, reklamy i komunikaty powinny być składne i zrozumiałe dla użytkownika.

Transmisję online wybranych spotkań „FiKa na języku” Technopark Pomerania przeprowadza w ramach wewnętrznego projektu Centrum Digitalizacji Kultury.

- Chcemy promować i archiwizować ciekawe, lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne oraz wykorzystywać technologię do zwiększania liczby ich odbiorców, którzy dzięki temu mogą w nich uczestniczyć online z każdego miejsca na świecie bądź obejrzeć materiał w dogodnym czasie – dodaje Gibowski.

Pierwsze spotkanie z cyklu „FiKa na języku” prowadzone przez prof. Ewę Kołodziejek odbędzie się 15 września o godz. 9.00 w Technoparku Pomerania. Transmitowane będzie na żywo online na facebookowym fanpage’u i kanale YouTube księgarni „FiKa”.

Organizatorem projektu „FiKa na języku” jest księgarnia FiKa. Partnerem technologicznym inicjatywy jest Technopark Pomerania. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Szczegóły oraz harmonogram spotkań dostępne są na www.fikaszczecin.blogspot.com

15.09.2021