Aktualności: Szczecin: bezpłatne przejazdy dla uczniów

Rozpoczął się rok szkolny zatem przypominamy o konieczności przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uprawnienia są ważne do 30 września.

Co należy zrobić? Udać się do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:

+ kartę SKA,
+ ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania,
+ zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę, a uprawnienie nadawane jest poraz pierwszy lub uczeń zmienił szkołę.

Przypominamy, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Police, Dobra i Kołbaskowo). 

Bezpłatne przejazdy możliwe są w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.

Ustalone zasady wynikają z potrzeby rozliczeń z gminami ościennymi i obowiązują na podstawie Uchwały Rady Miasta.

07.09.2021