Aktualności: Nowy regulamin SBO do konsultacji

Nowy regulamin SBO do konsultacji

 

Do 13 grudnia potrwają konsultacje społeczne dotyczące nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym czasie można zapoznać się z projektem regulaminu, wziąć udział w spotkaniach oraz przekazać swoje uwagi.

- Zapraszamy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat propozycji zasad, według których przeprowadzone będą kolejne edycje budżetu obywatelskiego w Szczecinie - mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.

Konsultacje społeczne są prowadzone w formie:

1) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na stronie konsultuj.szczecin.pl oraz zebrania pisemnych uwag na temat projektu regulaminu;

2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Miasta Szczecin;

3) spotkań poszczególnych grup eksperckich.

Jak wziąć udział w konsultacjach:

zgłaszając opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym

1)za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres regulaminsbo@um.szczecin.pl;

2) osobiście w siedzibie lub filii Urzędu Miasta Szczecin

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;

4) poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

1) w wersji elektronicznej,

2) w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów oraz przy urnie na dokumenty umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do Urzędu Miasta Szczecin, w godzinach pracy urzędu.

Biorąc udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców organizowanych w terminach:

– 27 listopada 2021 r. godz. 13:00

– 29 listopada 2021 r. godz. 16:00

– 6 grudnia 2021 r. godz. 16:00

– 7 grudnia 2021 r. godz. 16:00.

(Spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM)

Spotkania eksperckie dobędą się w terminach:

– 7 grudnia 2021 r. godz. 18:00 - spotkanie dla radnych osiedlowych;

– 6 grudnia 2021 r. godz. 18:00 - spotkanie dla autorów projektów SBO;

– 29 listopada 2021 r. godz. 18:00 - spotkanie dla członków zespołów społecznych SBO 2022.

(Spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM)

Spotkanie konsultacyjne Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin –18 listopada 2021 r. godz. 08:30 

Korzystanie z platformy ZOOM w celu udziału w powyższych spotkaniach jest bezpłatne. Dane dostępowe zostaną udostępnione mieszkańcom na stronie konsultuj.szczecin.pl 

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim: www.sbo.szczecin.eu

Więcej o konsultacjach:

http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116293.asp

16.11.2021