Jak otrzymać SKS?

SZCZECIŃSKA KARTA SENIORA

Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE orazo zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852 z późn. zm.). Zarządzenie Nr 36/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS)” (BOI-76).
  2. Załączniki (do wglądu):
    • aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5 cm) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
    • w przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

II.OPŁATY:

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS) jest bezpłatne.  

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

  1. Karta przysługuje każdemu kto ukończył 65 lat i zamieszkuje w Szczecinie.
  2. Karta jest ważna bezterminowo.
  3. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Dokumenty: