O programie

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.

Celem programu jest:

  • niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina;
  • stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę;
  • zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie;
  • wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej, pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin.