List Prezydenta

Szanowni Państwo,

rodzina stanowi dla nas wszystkich ogromną wartość, a rolą samorządu jest stwarzanie jej jak najlepszych warunków do rozwoju. Ważność rodziny znajduje istotny akcent w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 r. Zawarta w tym dokumencie misja miasta, jako jeden z najważniejszych elementów rozwoju uznaje jego atrakcyjność do życia i pracy mieszkańców.

Kierując się troska, o szczecińskie rodziny w dniu 16 lipca 2012 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE. Celem tego działania jest stworzenie dobrego klimatu dla rodzin i przyjaznej przestrzeni do ich życia, niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami miasta oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodziny. Program ten ma charakter długofalowy i rozwojowy, stwarzając tym samym warunki do stałej poprawy życia rodzin. Zachęcam państwa do skorzystania z Programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE.

Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin