Pytania i odpowiedzi

Mam na utrzymaniu czworo dzieci, dwoje uczęszcza do przedszkola i dwoje do podstawówki. Czy mogę starać się o udostępnienie podręczników dla dzieci uczęszczających do podstawówki ?

Tak, bezpłatne udostępnianie podręczników z zasobów bibliotecznych szkoły obejmuje uczniów szkół podstawowych  z rodzin z co najmniej 3 dzieci.

Udostępnianie podręczników dotyczy tylko uczniów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Rodzic, który chciałby skorzystać z takiej formy wsparcia winien złożyć w szkole podstawowej do której uczęszcza dziecko poprawnie wypełniony i podpisany wniosek.