Pytania i odpowiedzi

Odbierając SKR otrzymałam kod PIN dla każdej Karty, do czego on służy?

Kod PIN służy do logowania w serwisie ZDiTM na stronie: https://ska.zditm.szczecin.pl/eltic/Account/Login.aspx
Logowanie umożliwia użytkownikowi sprawdzenie daty ważności elektronicznego biletu okresowego oraz danych zawartych na karcie.