Jak zostać partnerem

Jak zostać partnerem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie?

Aby zostać oficjalnym partnerem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie należy :

1) zawrzeć z Gminą Miasto Szczecin porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji programu , którego wzór dostępny jest  na niniejszej stronie oraz w Wydziale Spraw Społecznych pokój 336J (III Pietro);

2) w celu otrzymania certyfikatu Miejsca Przyjaznego Rodzinie i/lub Miejsca Przyjaznego Seniorom przy zawieraniu porozumienia należy złożyć wnioski o przyznanie certyfikatów,

W sprawie zawierania porozumień należy kontaktować z ponizszą organizacją:


Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Alicja Narożna

tel. 91 424 58 21
e-mail: anarozna@um.szczecin.pl

Korzyści dla partnerów:

  • promocja partnera w mediach,
  • zapoznanie posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Szczecińskiej Karty Seniora z ofertą partnera,
  • możliwość uzyskania certyfikatów: Miejsca Przyjaznego Rodzinie i Miejsca Przyjaznego Seniorom,
  • informacje o partnerstwie na oficjalnym serwisie internetowym programu,
  • możliwość umieszczenia logo i linku do strony partnera na www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl