Certyfikaty

Certyfikat Miejsca Przyjaznego Rodzinie może być przyznawany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność na terenie Gminy Miasto Szczecin bądź na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, a więc instytucji publicznej, organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub działalność niezarobkową z wyłączeniem podmiotów, których głównymprzedmiotem działalności jest sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych lub innych wyrobów bądź usług niekorzystnie wpływających na zdrowie szczecińskich rodzin.

Certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom może być przyznawany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność na terenie Gminy Miasto Szczecin bądź na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w szczególności instytucji publicznej, organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub działalność niezarobkową z wyłączeniem podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych lub innych wyrobów bądź usług niekorzystnie wpływających na zdrowie szczecińskich seniorów.