Miejska Rada Seniorów w Szczecinie

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej naczelną misją i rolą jest potrzeba włączenia starszego pokolenia Szczecinian w  działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku (Zarządzenie Nr 420/17).

 

Skład Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie:

Prezydium Rady:

Dr inż. Marek Molewicz – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

Dr Bazyli Baran –  I Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

Aleksandra Białonowicz - II Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

Dr Rafał Iwański –  Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

 

Członkowie Rady:

Liliana Nowosielska

Prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian

Prof. dr hab. Wanda Skoczylas

Jolanta Szyłkowska

Bronisława Świerdłowska

Danuta Walaszek

Józef Wiśniewski

Dr hab. Beata Bugajska

Dr Marta Giezek

Stefania Biernat

Jan Stopyra

 

Kontakt z Miejską Radą Seniorów w Szczecinie:

rada.seniorow@miasto.szczecin.pl

Dr inż. Marek Molewicz - tel.: 508 855 458

 

Dodatkowe informacje: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11256.asp