Miejska Rada Seniorów w Szczecinie

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej naczelną misją i rolą jest potrzeba włączenia starszego pokolenia Szczecinian w  działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

 

Kontakt z Miejską Radą Seniorów w Szczecinie:

rada.seniorow@miasto.szczecin.pl

 

Dodatkowe informacje: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11256.asp