Aktualności: Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

W dniu 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu, Rodzina mająca na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci może ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do korzystania z  ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach:

www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznawania Karty Dużej Rodziny zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i znajduje się pod adresem  kliknij tutaj!

Mieszkańcy Szczecina, zainteresowani udziałem w programie mogą złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta (pok. 36, stanowisko nr  5, nr tel.: 091 4 245 026), w godzinach od 7.30 - do 15.30.

07.06.2014