Aktualności: Bank Mleka Kobiecego powstanie w Szczecinie

Miasto Szczecin częściowo sfinansuje zakup niezbędnego sprzętu do nowotworzonego Banku Mleka Kobiecego. Placówka zostanie otwarta w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

Zadaniem Banku Mleka Kobiecego będzie umożliwienie karmienia naturalnym pokarmem dzieci, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy dr hab. n. med. Beaty Łoniewskiej - Kierownika Kliniki Patologii Noworodka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  oraz prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego Rektora pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

7 grudnia 2017 r. w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się podpisanie umowy o współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie na rzecz realizacji zadania pn. Bank Mleka Kobiecego”. Wzięli w nim udział Piotr Krzystek – prezydent Szczecina i prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zakup sprzętu niezbędnego do odpowiedniego wyposażenia Banku Mleka Kobiecego będzie współfinansowany przez Rotary Club Szczecin Center.

Tworzony w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie Bank Mleka Kobiecego to zadanie między innymi z zakresu ochrony zdrowia w ramach priorytetowych celów Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Działanie to wpisuje się również w Program Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Brak właściwej ilości pokarmu kobiecego w pierwszych dniach po porodzie przedwczesnym jest zjawiskiem bardzo powszechnym (organizm kobiety po porodzie wcześniaka nie jest gotowy na tak szybką  produkcję pokarmu).

Z drugiej strony wcześniaki, szczególnie te ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała nie tolerują sztucznych mieszanek mlecznych w tych najważniejszych, pierwszych, krytycznych dniach swojego życia. Potencjalne dawczynie mleka kobiecego przechodzą dokładną weryfikację stanu zdrowia oraz trybu życia, są badane pod katem wystąpienia zakażeń typu kiła, HIV, HBV, HCV.

Przekazane mleko kobiece jest poddane analizie składu (oceniana jest zawartość białka i tłuszczu), po czym jest pasteryzowane i zamrażane. Tak przygotowany pokarm może służyć nie tylko pacjentom oddziału przy którym istnieje Bank Mleka Kobiecego, ale również wcześniakom urodzonym w całym regionie.

Zazwyczaj po kilku dniach podawania pokarmu z Banku Mleka Kobiecego, biologiczne matki są w stanie wyprodukować odpowiednią ilość pokarmu dla własnego dziecka, jeśli nie to przez cały krytyczny  okres hospitalizacji, do czasu osiągnięcia dojrzałości, wcześniak karmiony jest pokarmem pozyskanym z Banku Mleka Kobiecego.

Utworzenie Banku Mleka Kobiecego stanowić będzie zapewnienie tego najważniejszego w pierwszym etapie urodzenia pokarmu, wszystkim urodzonym przedwcześnie i chorym noworodkom, a także przyczyni się do propagowania wiedzy w zakresie znaczenia karmienia naturalnego. Tym samym jest to niezwykle cenna inicjatywa dla mieszkańców naszego Miasta i województwa zachodniopomorskiego. 

Fot. Podpisanie umowy o współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie na rzecz realizacji zadania pn. Bank Mleka Kobiecego”.

12.12.2017