Aktualności: Zapraszamy do udziału w projekcie „Sami swoi II”

Projekt „Sami swoi II” adresowany jest do rodziców i opiekunów, którzy  współpracują z asystentami rodziny na rzecz powrotu do domu rodzinnego, dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz rodziców i opiekunów, którzy zastanawiają się nad podjęciem współpracy z asystentem rodziny. 
 
W jego ramach odbędzie się impreza integracyjna w Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66. Specjaliści wraz z rodzinami i dziećmi oraz asystenci wraz z rodzinami objętymi asystenturą spędzą wspólnie wolny czas na świeżym powietrzu. Dla uczestników imprezy przygotowano szereg atrakcji: konkursy i zabawy, poczęstunek, prezentację uzdolnień i zainteresowań wychowanków. Będzie można również zdobyć wiedzę na temat asystentury, a dzięki obecnym podczas wydarzenia organizacjom pozarządowym informacje o aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu z dziećmi.
 
Termin: 19 czerwca 2015 r., godz. 14.00 - 18.00.
Miejsce: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66
 
 
08.06.2015