Aktualności: Nowy regulamin SBO pod lupą mieszkańców

Za nami szeroko zakrojone konsultacje nowych zasad zawartych w projekcie regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, ich efektem jest ponad 200 złożonych uwag, 8 spotkań i gotowy raport.

- Cieszy nas duże zainteresowanie tematem, a uwagi, które do nas wpłynęły pomogą  w określeniu kierunku zmian – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Dziękujemy za wszystkie opinie i mamy nadzieję, że nowy regulamin jeszcze lepiej sprosta potrzebom mieszkańców.

Przez cały miesiąc mieszkańcy mogli zapoznać się z propozycją  nowego regulaminu SBO, wyrazić swoje zdanie oraz wziąć udział w spotkaniach online. W sumie przeprowadzone zostały cztery otwarte spotkania z mieszkańcami oraz po jednym eksperckim spotkaniu: z członkami zespołów społecznych, autorami projektów, oraz radnymi osiedlowymi i miejskimi (Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin). Ponadto przez cały miesiąc projekt regulaminu dostępny był w wersji elektronicznej i w ten sposób również można było zgłosić swoje uwagi.

- Uwagi, jakie pojawiły się podczas spotkań konsultacyjnych (dla wszystkich grup) oraz nadsyłane na formularzu zostały poddane klasyfikacji ze względu na treść uwag oraz charakter zgłaszanych zagadnień i zmian – podkreślają autorzy raportu. -  Łącznie otrzymano 213 uwag, z czego 140 uwag pochodziło z formularzy konsultacyjnych. Charakter uwag zgłaszanych na spotkaniach konsultacyjnych miał szeroki zakres od bardzo konkretnych propozycji usunięcia lub zmiany w ustępie bądź paragrafie, aż do uwag ogólnych, które dotyczyły ogólnie idei partycypacji obywatelskiej.

Uwagi, pomysły, wnioski

Wszystkie propozycje i uwagi mieszkańców zostały szczegółowo opisane w raporcie. Następnym krokiem będzie ich analiza, a efektem prac nowy regulamin SBO, który zostanie poddany pod głosowanie radnych po zakończeniu prac nad ostatecznym kształtem projektu.

Raport opracował  zespół w składzie:

dr Robert Bartłomiejski (Instytut Socjologii US) – kierownik projektu

dr hab. Arkadiusz Kołodziej (Instytut Socjologii US)

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Instytut Socjologii US)

dr Włodzimierz Durka (Instytut Socjologii US)

dr Dorota Kowalewska (Instytut Nauk o Polityce i o Bezpieczeństwie US)

Sfinansowano ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim: www.sbo.szczecin.eu

Raport z konsultacji:

https://konsultuj.szczecin.pl/chapter_116293.asp

12.01.2022