Aktualności: Zielone światło dla miejskiego programu In vitro

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie zaopiniowała miejski projekt programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021”.

Pod koniec października do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wysłany został miejski program zapłodnienia pozaustrojowego, opracowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, w którym działa Regionalny Ośrodek Leczenia Niepłodności. Wczoraj do Urzędu Miasta Szczecin dotarła pozytywna opinia dla przedstawionych dokumentów. Zgodnie z nią, przesłane przez Miasto materiały wymagają jedynie doprecyzowania w kilku kwestiach dotyczących m.in. szczegółów finansowania projektu oraz jego ewaluacji.

Kolejnym krokiem związanym z wprowadzeniem programu w życie jest zabezpieczenie w budżecie Miasta środków niezbędnych do jego realizacji oraz rozpisanie konkursu, w którym wyłoniony zostanie jego realizator.

 

Celem miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest przede wszystkim udzielenie pomocy parom, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest skorzystanie właśnie z tej metody. Dzięki jego wprowadzeniu możliwe będzie obniżenie liczby par bezdzietnych w Szczecinie, zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności oraz poprawę trendów demograficznych poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności, udokumentowanej badaniami naukowymi.

Z programu będzie mogło skorzystać ok. 100 par, mieszkających na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r., u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Program w szczególności kierowany będzie do par, które korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach współfinansowania uzupełnionego programu pt. „Program kompleksowej oceny zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016 -2020”, realizowanego przez SPSK Nr 1 PUM.

Przewiduje się, że całkowity koszt realizacji zadania w latach 2019-2021 wyniesie 850 000 zł brutto i będzie finansowany w ramach budżetu Miasta.     

04.12.2018