Aktualności: SBO 2022: zagłosuj!

SBO 2022: Głosowanie czas zacząć!

 Trwa głosowanie w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy, bowiem liczy się każdy głos!

W tym roku mieszkańcy naszego miasta mogą wybierać spośród 114 projektów, które znajdują się na liście do glosowania (23 ogólnomiejskie, 91 lokalnych). Wycofanych przez autorów zostało 18 projektów, a negatywnie zweryfikowanych 55.

Głosujemy!

Punktualnie o godzinie 9:00 w dniu 23 listopada 2021r. rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosować można do 7 grudnia do godziny 9:00.

W głosowaniu, w formie elektronicznej lub papierowej, może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

 

Jak głosujemy? 

Głosowanie na projekty odbywa się:

1.     W formie elektronicznej:

Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu.

www.sbo.szczecin.eu

2.     W formie papierowej:

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem papierowych kart, które po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w  Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40.

Wypełnioną kartę do głosowania można także dostarczyć do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną na adres Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu na adres: ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2022.

O zachowaniu terminu głosowania decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.
 

Punkty do głosowania organizowane przez urząd:

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkty do głosowania organizowane w ramach Akademii SBO:

1. 28.11.2021 r., godz. 10:00 -15:00  - Bazar Smakoszy (OFF Marina)

2. 4-5.12.2021, godz.12:00-18:00  - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Do dyspozycji Mieszkańców jest również BUDŻETOBUS.

Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez Urząd oraz w ramach Akademii SBO jak również z zakładce pliki do pobrania. [.pdf]

UWAGA! Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

2 głosy na projekty ogólnomiejskie, 

3 głosy na projekty lokalne.

Pamiętaj! Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy. 

Żeby głosowanie było ważne musisz oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji - można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA W PRZYPADKU:

(Najczęściej popełniane błędy)

- braku wymaganych podpisów,

- niewypełnienia obowiązkowych pól,

- braku znaku „X” przy wybranych projektach,

- wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,

- oddania większej ilości głosów na jeden projekt,

- adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,

- dane są nieczytelne,

- numer PESEL jest niepoprawny.

Zagłosować można tylko jeden raz! W przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów - do wyczerpania puli środków w danym obszarze.

Zapraszamy!

Zobacz listę projektów oraz dowiedz się więcej na temat SBO 2022 na: sbo.szczecin.eu

25.11.2021