Aktualności: Szczecin dla uchodźców

Darmowe przejazdy komunikacją miejską oraz zwolnienie z opłat za opiekę przedszkolną dla obywateli Ukrainy szukających w Szczecinie schronienia przed wojną – to decyzje z dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Są to kolejne elementy szeroko zakrojonych działań pomocowych i wsparcia, jakie Szczecin niesie uchodźcom z napadniętej Ukrainy.

I tak, obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską w dniu 24 lutego lub później, na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie, będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie do 30 września. Będą oni również zwolnieni z opłat w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych.

Radni poprali również przygotowany przez Miasto i wdrażany Program Wsparcia Szczecin Ukrainie. Przyjęto także stanowisko dotyczące solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej oraz uchwałę oficjalnie zrywającą współprace z miastem Murmańsk.

09.03.2022