Aktualności: Węgiel we wszystkich punktach

Dwie kolejne firmy rozpoczęły sprzedaż importowanego węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców Szczecina.

Termin rozpoczęcia sprzedaży był uzależniony od dostarczenia przez rządową spółkę Węglokoks zaświadczenia o pochodzeniu węgla. Obecnie sprzedaż prowadzą już wszystkie cztery podmioty:

-        Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kolski, ul. Świerczewska 5, Szczecin, tel. 517 596 546;

-        Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud S.A.  skład opału ul. Jesienna 16, Szczecin, tel. 91 462 95 28;

-        Andrzej Pawełczyk, skład ul. Młyńska 1A, Przęsocin, tel. 509 395 455;

-        Passa Michał Karaś, ul. Warcisława I 4B, Szczecin, tel. 91 421 43 99.

 

Cena węgla we wskazanych składach to 2000 zł za tonę (zgodnie z ustawą cena nie obejmuje transportu). Sprzedaż prowadzona jest na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Urząd Miasta. Uprawniają one do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236),  do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

- na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

- których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;

- które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 360 (III piętro, skrzydło lewe, pl. Armii Krajowej 1) oraz w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, stanowisko 9.

Szczecinianie, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach „od ręki”.  Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie  w terminie 14 dni.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie:

https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=3E44D0794DA746CF9C1ADFAAC7359C9A,a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są również pod numerem tel.: 91 42 45 000.

14.12.2022