Aktualności: Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 – trwa rozpatrywanie wniosków

Blisko 400 wniosków o przyznanie świadczenia „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” złożyli opiekunowie osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Obecnie trwa rozpatrywanie złożonych dokumentów i wydawanie decyzji o przyznaniu wsparcia.

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie świadczenia zakończył się 17 sierpnia br. Obecnie wszelkie złożone dokumenty są weryfikowane, trwa wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu wsparcia, a w przypadku ewentualnych braków wnioskodawcy proszeni są o uzupełnienie dokumentacji. Planuje się, że wypłaty pierwszej transzy świadczenia rozpoczną się od 17 września br.

17 września rozpocznie się również nabór wniosków o przyznanie drugiej transzy świadczenia, dla osób, które po raz pierwszy będą ubiegały się o jego uzyskanie. Co ważne, nie muszą brać w nim udziału osoby, którym świadczenie zostało przyznane w trakcie pierwszego naboru wniosków. Drugi nabór potrwa do 19 października br.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, seniorzy, których opiekunowie zdecydują się na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia, będą musieli być objęci świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych, które są realizowane przez poradnie zdrowia psychicznego lub w ramach zespołów psychiatrycznych leczenia środowiskowego, bądź też poradnie neurologiczne. Należy podkreślić, że nowe świadczenie skierowane będzie do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki).

27.08.2018