Aktualności: Zając Borówka już działa

Już działa najnowszy miejski żłobek, o wdzięcznej nazwie „Zając Borówka”. Do placówki znajdującej się na terenie osiedla Wrzosowe Wzgórze przyjęto 53 dzieci. Zapisy na ostatnie wolne miejsca jeszcze trwają.

- To kolejne tego typu miejsce, które powstało na nowym osiedlu. Wiemy, że  zainteresowanie żłobkami w Szczecinie jest duże, dlatego podejmujemy wszelkie działania by miejsc dla najmłodszych przybywało. Szukamy kolejnych lokalizacji - powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Żłobek „Zając  Borówka” został zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola 2a (w rejonie ulicy Szosa Polska). Głównym celem realizacji inwestycji było umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 60 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) ze Szczecina. Osoby te pozostają poza rynkiem pracy w związku z urodzeniem dziecka lub urlopem (macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) ze względu na konieczność pełnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna wartość projektu to blisko 4 000 000 złotych, z czego dofinansowanie wynosi 3 651 729, 11 zł.

Jednym z warunków przyjęcia dziecka do żłobka, było podjęcie przez jego rodzica zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (02.12.2019).

Szczegółowe informacje dot. naboru, w tym wzory niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie szczecińskiego Zespołu Żłobków Miejskich.

Placówka została stworzona w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

18.12.2019