Aktualności: Zaświadczenia na węgiel

Przypominamy, że do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach po 1 stycznia 2023 r. niezbędne jest zaświadczenie wydawane w Urzędzie Miasta. Niewykupiony w 2022 roku limit węgla przechodzi na 2023 rok.  


Zaświadczenie wydane w 2023 r. upoważnia do:

- zakupu węgla w ilości do 1, 5 tony

lub

- zakupu 3 ton węgla pod warunkiem że mieszkaniec nie kupił węgla w 2022 roku

lub

- zakupu pozostałej niewykupionej w 2022 roku części węgla powiększonej o limit przysługujący w 2023 roku  ( np. z 2022 roku pozostało 0,5 tony węgla + 1,5 tony z limitu 2023 roku, czyli mieszkaniec może kupić 2 tony węgla, ale jedynie na podstawie nowego zaświadczenia oraz w punkcie sprzedaży, w którym poprzednia partia węgla została zakupiona – jednak bez nowego zaświadczenia zakup preferencyjnego węgla w 2023 roku nie jest możliwy).

Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu. Wnioski o wydanie zaświadczenia są przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 360 (III piętro, skrzydło lewe, pl. Armii Krajowej 1 oraz w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, stanowisko 9.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie:
https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=3E44D0794DA746CF9C1ADFAAC7359C9A, a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są również pod numerem tel.: 91 42 45 000.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236),  do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

- na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

- których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;

- które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.


Sprzedaż węgla prowadzona jest w następujących składach: :

- Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kolski, ul. Świerczewska 5, Szczecin, tel. 517 596 546;

- Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud S.A.  skład opału ul. Jesienna 16, Szczecin, tel. 91 462 95 28, 501 153 951.

- Andrzej Pawełczyk, skład ul. Młyńska 1A, Przęsocin, tel. 509 395 455;

- Passa Michał Karaś, ul. Warcisława I 4B, Szczecin, tel. 91 421 43 99.

11.01.2023