Aktualności: Kasa biletowa „Brama Portowa” ponownie otwarta

Od 17 lipca po remoncie otwarta została kasa biletowa „Brama Portowa”. To właśnie w tym miejscu, zainteresowani mieszkańcy Szczecina mogą załatwić sprawy związane ze Szczecińską Kartą Rodzinną.

Świeżo wyremontowana kasa biletowa została przystosowana dla osób niepełnosprawnych między innymi poprzez obniżenie lady oraz wprowadzenie w systemie kolejkowym pierwszeństwa dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, wprowadzony został również elektroniczny system kolejkowy. Zmiana ta była podyktowana faktem, iż kasa oprócz sprzedaży wszystkich rodzajów biletów komunikacji miejskiej obsługuje również Szczecińską Kartę Rodziną. To właśnie w tym miejscu, zainteresowani mieszkańcy Szczecina mogą odebrać Kartę lub wyrobić jej duplikat czy też przedłużyć ważność dokumentu. W systemie kolejkowym wprowadzono także tzw. szybką obsługę, która dedykowana jest pasażerom, którzy chcą szybko kupić bilet jednorazowy obowiązujący w pojazdach szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Kasa biletowa „Brama Portowa”  jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 20.30.

18.07.2017