Aktualności: Dodatkowe środki na ogrzewanie. Jak złożyć wniosek?

Po dodatku węglowym przyszedł czas na składanie wniosków o dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu opału dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania innymi paliwami niż węgiel. Wnioski przyjmowane są w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

Dodatek przysługuje osobom, których głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
     
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
     
  • kocioł olejowy.

 

Uwaga! Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny dostarczany z sieci.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG - NIE DOTYCZY GAZU ZIEMNEGO Z SIECI

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Jak złożyć wniosek?

- Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego - informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. 

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach:
Przy ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 7:30-16:00;
Przy ul. Rydla 39-40, godz. 7:30-15:30.

Dokumenty można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin. 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie scs-szczecin.pl.

27.09.2022