Aktualności: Nabór do klas VII dwujęzycznych

W najbliższy poniedziałek, tj. 13 maja br. w Szczecinie rozpocznie się rekrutacja do klas VII dwujęzycznych, czyli oddziałów, w których treści programowe z wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zarówno w języku ojczystym, jak i obcym.

W tym roku wszyscy zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w naborze do klasy VII dwujęzycznej w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2(język włoski),

- Szkoła Podstawowa nr 6 (język angielski),

- Szkoła Podstawowa nr 35(język angielski),

- Szkoła Podstawowa nr 37  (język angielski),

- Szkoła Podstawowa nr 56 (język angielski),

- Szkoła Podstawowa nr 74 (język angielski).

Nabór wniosków do klas dwujęzycznych prowadzony będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/ , które można składać do 31 maja br. do godziny 12.00.

Następnie, 12 czerwca br. odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych. Co ważne, uczniowie przystępują do niego w tej szkole, którą wskazali jako pierwszą na liście preferencji. Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną podane do publicznej wiadomości 19 czerwca br. Po tym etapie, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, które określa szczegółowy harmonogram tego naboru, nastąpi czas na dopełnienie wszelkich formalności, w tym uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII oraz potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata.

Ostateczne wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych zostaną podane do publicznej wiadomości 8 lipca 2024 r. o godz. 12.00.

10.05.2024