Aktualności: 29 marca załatwisz w magistracie (tylko) sprawy dot. wyborów

29 marca załatwisz w magistracie (tylko) sprawy dot. wyborów

Pomimo tego, że w najbliższy piątek (29 marca br.) szczeciński Urząd Miasta i jego filia będą nieczynne, osoby zainteresowane ujęciem ich w stałym obwodzie głosowania będą mogły złożyć stosowny wniosek w tej sprawie.

 

Wszystko za sprawą specjalnego dyżuru, który odbędzie się w godzinach 7.30-15.30. Dokumenty dot. ujęcia w stałym obwodzie głosowania oraz sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania, będą przyjmowane przy stanowisku zlokalizowanym w środkowym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Jednocześnie przypominamy, że 29 marca 2024 r. jest również ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 

 

UWAGA

 

W przypadku najbliższych wyborów samorządowych nie ma możliwości jednorazowego dopisania się do spisu pod adresem przebywania ani pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania umożliwiającego głosowanie w dowolnej komisji wyborczej. Osoba, która chce wziąć udział w głosowaniu musi być ujęta w stałym obwodzie głosowania. Osoby zameldowane na pobyt stały automatycznie ujmowane są w stałych obwodach głosowania według adresu zameldowania. Osoby niezameldowane na pobyt stały, chcące wziąć udział w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

 

We wniosku należy wskazać adres stałego zamieszkania, a w przypadku osób bezdomnych adres do kontaktu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkanie w lokalu wskazanym we wniosku (nie dotyczy osób bezdomnych). Organ gminy ma 5 dni na wydanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania, stąd też stosowny wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

 

Jeżeli dany wyborca nie wie czy i gdzie jeste ujęty w stałym obwodzie głosowania, może to sprawdzić poprzez aplikację mObywatel lub na stronie www.gov.pl -> Meldunek i wybory lub w dowolnym urzędzie gminy.

27.03.2024