Aktualności: Nowe miejsca w szczecińskich żłobkach

Blisko 100 kolejnych najmłodszych mieszkańców Szczecina już niebawem będzie mogło zostać przyjętych do miejskich żłobków. Ruszył nabór na nowe miejsca stworzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na maluchy będą czekać miejsca w Żłobku nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c – 40 miejsc), Żłobku nr 3 (ul. Włościańska 3 – 40 miejsc) oraz Żłobku nr 6 (ul. Mazowiecka 11/12 – 16 miejsc).

W trwającej rekrutacji mogą wziąć udział rodzice dzieci do lat 3. Oferta skierowana jest do mieszkańców Szczecina, którzy są osobami niepracującymi (osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub przebywające na urlopie wychowawczym) lub pracującymi, ale przebywającymi na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i planują  podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy.

Rodzice przyjęci do projektu będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (najpóźniej do końca kwietnia 2020 r.) lub powrotu do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w placówce (dot. osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).

Co ważne, o przyjęciu dziecka do żłobka nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, lecz ilość uzyskanych punktów, Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo mają rodzice lub opiekunowie prawni z niepełnosprawnościami oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Planuje się, że nowe miejsca zostaną uruchomione na początku lutego 2020 r.

Na złożenie stosowych dokumentów w siedzibie wybranego żłobka, zainteresowani rodzice mają czas do 9 stycznia 2020 r.  Rekrutacja na nowe miejsca jest prowadzona niezależnie od corocznych naborów do żłobków realizowanych w oparciu o elektroniczny system naboru, jednak każdy rodzic powinien być w nim zarejestrowany.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie (ul. Śląska 54) lub na stronie internetowej: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/projekt-zlobki-nr-2-3-i-6/.

04.12.2019