Aktualności: Z biletem POLREGIO w komunikacji miejskiej

W związku z wyłączeniem odcinka kolejowego Szczecin Główny – Szczecin Port Centralny i zmianami w rozkładach jazdy informujemy o możliwości podróżowania komunikacją miejską na biletach POLREGIO.

Honorowanie biletów POLREGIO będzie obowiązywać w terminie od 6 do 20 września i obowiązywać na liniach o numerach:

 • linie 7,8 na odcinkach Brama Portowa – Port Centralny, Port Centralny – Brama Portowa
   
 • linia 6 na odcinkach Dworzec Główny – Wyszyńskiego, Wyszyńskiego – Dworzec Główny
   
 • linia 835 na odcinkach Dworzec Główny – Brama Portowa, Brama Portowa - Dworzec Główny
   
 • linia 52 na odcinkach Brama Portowa – Port Centralny, Port Centralny – Brama Portowa
   
 • linia 70 na odcinkach  Dworzec Główny – Wyszyńskiego, Wyszyńskiego – Dworzec Główny
   
 • linia 75 na odcinkach Dworzec Główny – Wyszyńskiego - Brama Portowa, Brama Portowa – Wyszyńskiego - Dworzec Główny
   
 • linie 61,87 na odcinkach Dworzec Główny – Brama Portowa, Brama Portowa – Dworzec Główny

Honorowanie biletów POLREGIO odbywać się będzie na niżej opisanych zasadach:

 • Honorowanie dotyczyć będzie możliwości skorzystania przez pasażerów pociągów POLREGIO z komunikacji miejskiej w ramach obowiązujących rozkładów jazdy .
   
 • Honorowanie będzie obowiązywać w okresach oznaczonych poniższymi godzinami: dni powszednie od 4:00 do 24:00, soboty, niedziele i dni świąteczne od 5:00 do 24:00.        
                                                                                             
 • Pasażer będzie uprawniony do skorzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletu POLREGIO ważnego w danym dniu.
   
 • Pasażer posługuje się biletem zakupionym według taryfy POLREGIO natomiast opłaty dodatkowe za podróż bez ważnego biletu nakładane będą zgodnie z taryfikatorem ZDiTM.
07.09.2021