Aktualności: Bike_S przystąpił do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie!

Z przyjemnością informujemy, iż Bike-S Szczeciński Rower Miejski przystąpił do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE!

W wyniku podpisanego porozumienia o przystąpieniu NiOL Sp. z o.o. Operator Systemu Bike_S - Szczeciński Rower Miejski do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie wprowadzono ofertę indywidualną dla posiadaczy SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ, zwanej dalej SKR.

Oferta obejmuje: logowanie do Systemu Bike_S za pomocą SKR oraz wypożyczenie jednorazowo 4 rowerów! Logowanie do Systemu Bike_S będzie możliwe po uprzednim złożeniu Wniosku o aktywowanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej w Systemie Bike_S w punkcie kasowym Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest rodzic lub opiekun prawny dziecka. Warunkiem aktywowania oferty osobom niepełnoletnim jest złożenie wraz z wnioskiem Załącznika: Oświadczenie o przystąpieniu za zgodą rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego do Systemu Bike_S.

SKR można aktywować w Systemie Bike_S w w punkcie kasowym Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku wraz z w.w. Załącznikami.

W związku z tym, że okres ważności SKR wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania (lub dłużej),  to czas aktywacji oferty specjalnej w Systemie Bike_S jest tożsamy z okresem ważności karty. W przypadku upływu terminu ważności Karty warunkiem przedłużenia oferty specjalnej dla posiadaczy SKR jest ponowne złożenie Wniosku o aktywowanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej w Systemie Bike_S w punkcie kasowym Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie celem potwierdzenia uprawnień.

UWAGA! Oferta obowiązuje od 18 kwietnia br. Zainteresowanych posiadaczy SKR zapraszamy do punktu kasowego Wydziału Parkowania i Roweru Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie w celu złożenia niezbędnych dokumentów.

Więcej informacji na stronie: https://bikes-srm.pl/news.html

21.04.2016