Aktualności: Mieszkańcy innych gmin ze Szczecińską Kartą Rodzinną

W gmachu szczecińskiego magistratu doszło do wyjątkowego wydarzenia. Przedstawiciele gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Dobrej, Kołbaskowa i Polic - zawarli porozumienie z Gminą Miasto Szczecin, w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". Wkrótce mieszkańcy Dobrej, Kołbaskowa oraz Polic będą mogli skorzystać z korzyści, jakie program za sobą niesie. 
 
Porozumienie podpisali Piotr Krzystek Prezydent Szczecina, Władysław Diakun Burmistrz Polic, Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Janusz Kwidzyński Sekretarz Gminy Kołbaskowo.
 
 
Program SPR od początku swojego istnienia zakładał możliwość przystąpienia do niego Gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – powiedział Piotr Krzystek prezydent Szczecina podczas uroczystości – Bardzo się cieszę, że dzisiaj ta możliwość się urzeczywistnia.
 
Podpisanie porozumienia ramowego o przystąpieniu Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do programu SPR stanowi pierwszy etap wdrożenia Karty na obszarze metropolitalnym. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumień pomiędzy gminami a instytucjami miejskimi o współpracy przy realizacji programu. Każda z gmin indywidualnie poinformuje swoich mieszkańców o terminie składania wniosków o przyznanie Karty.
 
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" funkcjonuje od sierpnia 2012 r.(Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" oraz o zmianie innych uchwał. - ze zm.) i jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.
 
Cele Programu: 
 • zwiększenie dostępności różnego rodzaju dóbr kultury oraz usług związanych
 • z wypoczynkiem, sportem, rekreacją, turystyką i edukacją, oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
 • zwiększenie dostępności  usług i towarów oferowanych przez inne podmioty biorące udział w Programie, 
 • wsparcie rodzin w procesie wychowawczym.
Program SPR składa się z dwóch modułów:
 • Szczecińskiej  Karty Rodzinnej (SKR), która  przeznaczona jest dla rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci (16 286 osób posiada SKR – stan na 30-04-2015 r.).
 • Szczecińskiej Karaty Seniora (SKS), o którą mogą ubiegać się osoby 65+ (5 022 osób posiada SKS- stan na 30-04-2015 r.)
Gminy ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" mogą zawierać porozumienia z Gminą Miasto Szczecin. Porozumienia te określają zasady przystąpienia do programu jedynie w  części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej” ( bez Karty Seniora).
 
Gotowość do podpisania porozumienia w dniu 14 maja 2015 r. złożyli:
 • Burmistrz Polic Władysław Diakun
 • Wójt Gminy Dobra Teresa Dera
 • Sekretarz Gminy Kołbaskowo Janusz  Kwidziński
Co zyskają Beneficjenci programu z gmin, które zdecydowały się na podpisanie Porozumienia?
 • Ulgi w lokalnym transporcie zbiorowym dla dzieci i rodziców;
 • Ulgi w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz miejskich instytucjach kultury (np. Filharmonii Szczecińskiej, Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek „Pleciuga”, Muzeum Techniki i Komunikacji, na basenach - np. MOSRiR, Szkoła „Błękitna”, „Arkonka”);
 • Ulgi, zniżki i oferty bezpłatne sektora prywatnego, którzy zawarli  z Gminą porozumienia o współpracy przy realizacji Programu - z zakresu zdrowia, transportu, kultury i rozrywki, urody, edukacji, gastronomii, sportu, turystyki, wypoczynku i innych.
Poniżej kwoty udzielonych zniżek w ramach SPR - tylko dla Gminy Miasto Szczecin - od początku funkcjonowania programu (dane na 31.03.2015 r.)
 • Miejskie instytucje kultury: 108 018,00 zł
 • Miejskie  baseny: 246 472.85 zł
 • Żłobki miejskie: 723 990,00 zł
 • Przedszkola miejskie: 566 841,86 zł
 • Zakup podręczników do szkół podstawowych: 535 698,32 zł
 • Ulgi na bilety komunikacji miejskiej: 1 353 550.24 zł
RAZEM: 3 534 571,27 zł
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • 21 marca 2013 r. Szczecin otrzymał nagrodę Tulipany Narodowego Dnia Życia – nagrody Fundacji Narodowego Dnia Życia dla zasłużonych dla propagowania wartości rodzinnych dziennikarzy, artystów, inicjatyw społecznych oraz samorządów.
 • 20 października 2014 r. Szczecin otrzymał  od Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” tytuł honorowy Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom.
14.05.2015