Aktualności: Program zapłodnienia pozaustrojowego - konkurs ogłoszony

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin opublikowany został konkurs ofert na projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata  2019 - 2021 dla mieszkańców  miasta Szczecina”.

Przedmiotem ogłoszonego Konkursu jest stworzenie projektu programu leczenia niepłodności  metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina. Jego uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze  w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Głównym celem zadania jest zapewnienie szczecińskim parom dotkniętym niepłodnością  dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego  w oparciu o obowiązując standardy postępowania i procedury medyczne. Dzięki wprowadzeniu programu, możliwe będzie obniżenie odsetka par bezdzietnych w Szczecinie, zapewnienie najwyższego standardu leczenia pacjentom, zwiększenie skuteczności leczenia par, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia, obniżenie kosztów leczenia ponoszonych przez pacjentów oraz osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych oraz zachowań społecznych.

Adresatami programu wyłonionego w konkursie będzie ok. 100 szczecińskich par, które spełniają m.in. następujące warunki: pozostają  w  związku małżeńskim lub partnerskim, co najmniej od roku mieszkają na terenie Szczecina i uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn. ,,Program     kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce  w latach 2016-2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie i u których stwierdzono bezwzględną  przyczynę niepłodności

Podmioty zainteresowanie wzięciem udziału w Konkursie, na złożenie stosownych dokumentów mają czas do 18 września br. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

W grudniu 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Samodzielnym Publicznym  Szpitalem Klinicznym nr 1 PUM  w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, dzięki której możliwe jest dokonywanie pogłębionej diagnostyki par starających się o potomstwo oraz zwiększenie liczby inseminacji. Jest to uzupełnienie realizowanego przez Szpital programu polityki zdrowotnej  pn. ,,Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020”. Od początku władze miasta podkreślały, że są otwarte na wspieranie mieszkańców Szczecina starającymi się o potomstwo, wszelkimi metodami, które są bezpieczne i potwierdzone naukowo.

Dotychczas, do miejskiego programu zgłosiło się 80 par, które przeszyły proces pogłębionej diagnostyki. Po pół roku trwania współpracy Miasta ze SPSK nr 1 w Szczecinie 9 par spodziewa się potomstwa. Dotychczasowe działania pokazały również, że dla 7 spośród wszystkich, które się zgłosiły do programu, jedyną  nadzieją na posiadanie potomstwa jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego. To właśnie dla takich par, Miasto chce uruchomić miejski program leczenia metodą in vitro.

27.08.2018