Aktualności: Nabór do żłobków (przypomnienie)

Przypominamy, że 7 maja br. w szczecińskich żłobkach udostępnione zostaną listy dzieci wstępnie przyjętych do placówek.

Informacje będzie można uzyskać również u dyrektora danej placówki lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.

Rodzice, których dziecko zostanie wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

  • zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,
  • oświadczenie o zamieszkaniu,
  • oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.

Dokumenty przyjmowane będą codziennie od 7 do 21 maja w godzinach 9.00-14.00. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych do placówki na rok 2021/2022.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. tegorocznego naboru do placówek znajdują się na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie: https://zespolzlobkow.szczecin.pl/

05.05.2021