Aktualności: Łatwiej o Bon Opiekuńczy

Już niebawem jeszcze więcej rodzin będzie mogło skorzystać ze szczecińskiego Bonu Opiekuńczego. Rada Miasta Szczecin przegłosowała przygotowaną przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin uchwałę, dzięki której możliwe jest między innymi zwiększenie progu dochodowego, od którego jest przyznawane świadczenie.

Szczeciński Bon Opiekuńczy to świadczenie pieniężne, przyznawane w celu zapewnienia dzieciom w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia optymalnej, wybranej przez rodziców opieki poprzez dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani lub dopłatę do pobytu w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym albo u opiekuna dziennego. Bon przyznawany jest rodzicom, którzy posiadają na utrzymaniu co najmniej dwójkę dzieci (w tym jedno do lat 3) i rezygnują z ubiegania się o miejsce w publicznym żłobku.

Dotychczas od początku trwania programu, złożono około 1500 wniosków o przyznanie świadczenia. Jednak już niebawem jeszcze większa liczba rodzin będzie mogła się o nie ubiegać. W związku z podejmowanymi przez Miasto działaniami, których celem jest tworzenie nowych miejsc opieki oraz objęcie opieką jak największej liczby dzieci w wieku do lat trzech, podjęto decyzję o rozszerzeniu grona beneficjentów uprawnionych do otrzymywania Bonu opiekuńczego. Wszystko to za sprawą zwiększenia wysokości miesięcznego dochodu (netto) na członka rodziny z 1922 zł na 2200 zł. Co więcej, w przypadku rodzin, która posiada na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, kryterium progu dochodowego zostaje zniesione całkowicie.

Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania uchwały Rady Miasta Szczecin w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

29.03.2018