Aktualności: Bezpieczna droga do szkoły ze strażnikami miejskimi

Bezpieczna droga do szkoły ze strażnikami miejskimi

 

Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki wróciły do placówek oświatowych, aby czuwać nad bezpieczeństwem uczniów.

Odbywa się to dwuetapowo: po pierwsze kontrolują tereny przyległe do szkół i przedszkoli z uwagą na przejścia dla pieszych, a po drugie edukują uczniów z zakresu głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas przeprowadzania prelekcji w klasach.- Zarówno dla szkół, jak i przedszkoli jest już tradycją, iż we wrześniu przypominamy najmłodszym i tym trochę starszym o zasadach poruszania się na drodze - mówi st. insp. Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin. - Od początku roku szkolnego funkcjonariuszki przeszkoliły 1650 dzieci w czasie 66 spotkań.

Z powodu dużego zainteresowania tematem „Bezpieczna droga” strażniczki będą spotykały się z uczniami także w kolejnych miesiącach.

08.10.2021