Aktualności: Doceniono działania Szczecina na rzecz rodziny

Szczecin znalazł się w ścisłym gronie finalistów konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021. To kolejny raz, gdy działania Gminy na rzecz rodzin są zauważane i doceniane.

Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021, to plebiscyt organizowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Jego celem jest docenianie i promowanie samorządów, które w ramach realizowanych działań  prorodzinnych, tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin i mogą stanowić ogromną inspirację oraz przykład dla innych gmin. 

W tym roku, do konkursu zgłosiło się łącznie 236 gmin z całej Polski. Po przeanalizowaniu osiągnięć kandydatów w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej, do drugiego etapu zakwalifikowano jedynie po 10 samorządów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w każdej z pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). Ostatecznie, na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu, Kapituła Konkursu rekomendowała po 3 samorządy w każdej kategorii oraz 3 samorządy do wyróżnienia.

W swojej kategorii (gmina miejska powyżej 100 000 mieszkańców) Szczecin konkuruje z Gdynią oraz Katowicami.

Zwycięzców  ministerialnego konkursu poznamy  już dziś - w przededniu Międzynarodowego Dnia Rodziny  (13 maja), podczas  wydarzenia pn. V4+ COALITION PRO FAMILIA, czyli spotkania Ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz innych państw europejskich zajmujących się sprawami rodzin.

13.05.2021