Bon Opiekuńczy - do pobrania

Dokumenty:
typ pliku  Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie bonu opiekuńczego  [1002 KB]
typ pliku  Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy  [340 KB]
typ pliku  Załącznik nr 3 - oświadczenie osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest bon opiekuńczy  [576 KB]
typ pliku  Załącznik nr 4 - oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest bon opiekuoczy  [695 KB]
typ pliku  Załącznik nr 5 - oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest bon opiekuńczy  [602 KB]
typ pliku  Załącznik nr 6 - oświadczenie członka rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest bon opiekuńczy  [576 KB]
typ pliku  Załącznik nr 7 - oświadczenie członka rodziny zawierające informację o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko / dzieci wskazane we wniosku o przyznanie bonu opiekuńczego  [575 KB]
typ pliku  Załącznik nr 8 - oświadczenie rodzica  [541 KB]