Bon Opiekuńczy - do pobrania

Od 15 grudnia 2015 r. w Szczecińskim Centrum Świadczeń (ul. Kadłubka 12) można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł. Ich rozpatrywanie będzie jednak możliwe po wejście w życie Uchwały Nr 207/15 z dnia 8 września 2015 r. Rady Miasta Szczecin (Dz. U. W. Zach. z 2015 r. poz. 3798), czyli od 1 stycznia 2016 r.

Od 15 grudnia uruchomiona także zostanie bezpłatna infolinia 800 012 012, gdzie będzie można uzyskać informacje nt. Bonu opiekuńczego.


Dokumenty:
typ pliku  Bon Opiekuńczy - Informator  [994 KB]
typ pliku  Wniosek o przyznanie bonu opiekuńczego  [83 KB]
typ pliku  Wniosek o przyznanie bonu opiekuńczego  [155 KB]
typ pliku  Oświadczenie wnioskodawcy  [39 KB]
typ pliku  Oświadczenie wnioskodawcy  [188 KB]
typ pliku  Oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest bon opiekuńczy  [29 KB]
typ pliku  Oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest bon opiekuńczy  [298 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu  [34 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu  [330 KB]
typ pliku  Wniosek o wydanie zaświadczenia z US  [47 KB]
typ pliku  Wniosek o wydanie zaświadczenia z US  [326 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  [32 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  [247 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  [33 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  [250 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  [242 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  [27 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny zawierające informację o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko  [27 KB]
typ pliku  Oświadczenie członka rodziny zawierające informację o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko  [242 KB]
typ pliku  Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu przez członka rodziny  [29 KB]
typ pliku  Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu przez członka rodziny  [244 KB]
typ pliku  Oświadczenie rodzica  [30 KB]
typ pliku  Oświadczenie rodzica  [252 KB]